Hypothecaire lening met reconstitutie Tak 21

Deze formule wordt in hoofdzaak voorgesteld door de verzekeringsmaatschappijen. De bedoeling is om tegen het einde van de gestelde looptijd een kapitaal op te bouwen door de storting van verzekeringspremies in een spaarverzekering. De intresten die voortkomen uit deze premies dragen ook bij tot het op te bouwen kapitaal. Ook bestaat er een optie om een éénmalig bedrag te storten als verzekeringspremie met bijkomende maandelijkse stortingen. Tak21 onderscheidt zich in het aanbieden van een vastrentende opbrengst zonder risico en met kapitaalgarantie.

De verzekeringsmaatschappij stelt het kapitaal onmiddellijk ter beschikking via een krediet waarop de klant intresten betaalt. De ontlener zal dus verzekeringspremies betalen die bestemd zijn om het kapitaal op te bouwen tot einddatum en intresten op het krediet dat dit “voorschot” verleent.

Informatie aanvragen

Type leningen

Onze Partners