Bij het afsluiten van een hypothecair krediet speelt de keuze tussen een vaste en een variabele rentevoet een grote rol. Gaat u voor zekerheid met een vaste rentevoet? Of volgt u liever de marktrente met een variabele rentevoet? Daar het vaak gaat om een lange termijn keuze helpen wij u er graag mee.

Welke rentevoet kiezen, vast of variabel?

Kiest u voor een vaste rentevoet, dan hebt u de zekerheid dat deze noch stijgt of daalt gedurende de hele looptijd van uw hypothecair krediet.

Als u kiest voor een variabele rentevoet, wordt de rentevoet van uw hypotheeklening na verloop van tijd aangepast binnen vooraf bepaalde grenzen. De herzieningsdatum hangt af van de gekozen formule. Uw tarief kan dan stijgen of dalen.

Er bestaat zelfs de mogelijkheid om een variabele of semi-variabele krediet af te sluiten waarin u de mogelijkheid hebt om gedurende de hele looptijd van uw krediet hetzelfde maandelijks bedrag te betalen.

Afbetaling met mensualiteiten of vaste kapitaalaflossingen?

  • - Vaste maandelijkse bedragen of mensualiteiten: u betaalt elke maand een vast bedrag (tot aan de eerste indexering) voor het afgesloten krediet. Elk bedrag bestaat uit een gedeelte interest en een gedeelte kapitaal. Het intrestgedeelte neemt af en het kapitaalgedeelte neemt toe naarmate uw hypothecair krediet vordert.
  • - Vaste kapitaalaflossingen: iedere maand of jaar betaalt u een gelijk deel van het kapitaal terug, plus maandelijks de intrest op het nog te betalen saldo. In het begin betaalt u dus méér dan op het einde. Duurder in het begin dus, maar u hebt sneller fiscaal voordeel en betaalt in totaal minder intresten.

Type leningen

Onze Partners