Gewaarborgd inkomen

Het inkomen is een belangrijk aspect in ons leven, zeker als men een gezin met (kleine) kinderen heeft. Zo moet iedere maand de huur of het krediet betaald worden, dient er eten gekocht te worden, brandstof, enz. Dan komt er meestal elke maand wel één of andere onverwachte kost bij.

Een loontrekkende hoeft zich meestal geen zorgen te maken bij langdurige arbeidsongeschiktheid want hier wordt immers het inkomensverlies gecompenseerd door een uitkering. Voor zelfstandigen liggen de zaken ietwat anders. Wanneer deze categorie werkonbekwaam wordt, krijgen ze slechts een bescheiden tegemoetkoming alhoewel juist zij nood hebben aan een stabiele en comfortabele uitkering tijdens een arbeidsongeschiktheid.

Het Gewaarborgd Inkomen is een verzekering tegen inkomensverlies bij langdurige arbeidsongeschiktheid en/of invaliditeit ten gevolge van een ziekte of ongeval. De verzekering geeft u recht op een maandelijkse rente-uitkering. Buiten deze rente-uitkering bestaan in een contract Gewaarborgd Inkomen ook nog andere risico's die kunnen verzekerd worden...

Informatie aanvragen

Onze diensten

Onze Partners