Burgelijke Aansprakelijkheid

Voor een onderneming is dit de meest essentiële polis om haar in staat te stellen zich te beschermen tegen het risico aansprakelijk gesteld te worden tegenover derden. Dit geldt ook voor de éénmanszaken.

Deze verzekering vergoedt de lichamelijke en stoffelijke schade die aan derden wordt berokkend bij de uitoefening van de verzekerde activiteit. Ook de onstoffelijke schade die daaruit voortvloeit, is verzekerd.

Dit is een verzekering die volledig wordt aangepast aan uw bedrijf.

Informatie aanvragen

Onze diensten

Onze Partners