Fiscaal advies voor zelfstandigen

Van zelfstandigen wordt verondersteld dat zij zelf het initiatief nemen om een aanvullend pensioen op te bouwen. De belangenorganisaties van de zelfstandigen sparen kosten noch moeite om dit te stimuleren.

Niet iedere zelfstandige kan bij zijn pensionering terugvallen op een aanvullend pensioen. Verwacht wordt dat er in de komende jaren op dit vlak echter nog bijkomende inspanningen gaan geleverd worden.

Zelfs het kleinste kind heeft inmiddels begrepen dat ons huidig stelsel van wettelijke pensioenen vanwege de demografische pyramide (veroudering van de bevolking) onder druk komt te staan.

Wij bieden advies voor