Met een IPT gaat het om een Individuele PensioenToezegging op maat van de zelfstandige bedrijfsleider. De premies worden betaald door de vennootschap en op zijn pensioenleeftijd wordt het kapitaal rechtstreeks uitbetaald aan de bedrijfsleider.

Voordelen

  • - Veworven recht
  • - Bijdrage wordt betaald door uw bedrijf
  • - Fiscaal voordeel op lange termijn
  • - Zaakvoerder is de begunstigde van het kapitaal
  • - Bruikbaar in het kader van priv√© vastgoed projecten

Het contract is op elk ogenblik het persoonlijk eigendom van de bedrijfsleider en er is geen enkel probleem bij liquidatie onderneming of vervroegde stopzetting van de activiteit of faling.

De pensioenopbouw via IPT is echter niet onbeperkt, maar dient te beantwoorden aan de 80% regel. Dit wil zeggen dat het wettelijk pensioen en het aanvullende bedrijfspensioen samen niet hoger mogen liggen dan 80% van de laatste brutobezoldiging van de begunstigde tijdens diens actieve loopbaan.

Indien het bedrijf deze regel niet toepast, dan vervalt de aftrekbaarheid van de premies. Vraag ons daarom een persoonlijk onderhoud, zodoende kunnen wij voor u de maximum IPT-premie berekenen die jaarlijks kan gestort worden.

Wij berekenen eveneens het inhaalbedrag of backservice genoemd, bedrag dewelke u kan storten om de voorbije jaren, waarin u geen IPT onderschreven had, in te halen. Van een fiscaal interessante constructie gesproken.

Wij bieden advies voor