VAPZ of Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (tweede pijler), is een super fiscaal voordelig pensioenplan. Bij pensionering ontvangt u het opgebouwde spaarkapitaal. Geen overbodige luxe want het wettelijk pensioen voor zelfstandigen bedraagt momenteel gemiddeld slechts 700 € per maand.

Niet enkel de zelfstandige met een éénmanszaak is hiermee gebaat, maar ook bedrijfsleiders in een vennootschap hebben er voordeel bij. Onder bepaalde voorwaarde kan een zelfstandige in bijberoep ook in dit gunstig fiscaal systeem stappen. Voor starters van een zelfstandige activiteit is het VAPZ een goede zaak.

De premies van een VAPZ zijn fiscaal aftrekbaar als sociale bijdrage

Bovendien zullen de premies van een VAPZ ervoor zorgen dat een zelfstandige MINDER SOCIALE BIJDRAGEN dient te betalen. Vandaar de slogan tot 70 % fiscaal voordeel met VAPZ. De sociale bijdragen worden immers berekend op basis van de beroepsinkomsten van een zelfstandige na aftrek van de premies van een VAPZ. Bijgevolg betaalt een zelfstandige minder sociale bijdragen. De verzekeringstaks is ook bijzonder voordelig namelijk 0 %.

Wij bieden advies voor